Ротари Тилер

  • Agriculture Rotary Tillers

    Земјоделско ротирачко количество

    Детали за производот Ротациониот фиока со ротирачки заби за секачи како работни делови се нарекува и ротирачки култиватор. Според конфигурацијата на ротирачката оска на ножот, таа може да се подели на тип на хоризонтална оска и тип на вертикална оска. Широко се користи ротационен фиока со хоризонтална оска со хоризонтална оска на сечилото. Класификацијата има силна способност за дробење на почвата. Една операција може да ја направи почвата ситно скршена, почвата и ѓубривото да се мешаат рамномерно, и нивото на земјата, што може да го исполни условот ...